Dobri polletni poslovni rezultati Skupine Telekom Slovenije
petek, 29. avgust 2008
Šestmesečni poslovni rezultati Telekoma Slovenije in njegovih hčerinskih družb so spodbudni. V tem obdobju je Skupina Telekom Slovenije ustvarila za 416,4 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je za devet odstotkov več kot v enakem obdobju lani. EBITDA se je povečala za 14 odstotkov in je znašala 164,1 milijona evrov. Za enak odstotek je večji tudi dobiček iz poslovanja EBIT, ki je dosegel 73,3 milijona evrov. Čisti poslovni izid je bil večji za pet odstotkov in je znašal 48,5 milijona evrov. V skladu s splošnimi trendi na trgu elektronskih komunikacij so poslovanje Skupine Telekom Slovenije v tem obdobju zaznamovali rast števila širokopasovnih in mobilnih priključkov ter zmanjševanje števila priključkov klasične fiksne telefonije. Rast števila širokopasovnih priključkov v skupini je bila v primerjavi z enakim obdobjem lani kar 41-odstotna, k čemur je največ pripomogla rast števila priključkov v hčerinskih družbah v tujini, kjer se je število povečalo skoraj za trikrat. Konec junija je imela skupina v Sloveniji nekaj čez 270 tisoč širokopasovnih priključkov, v jugovzhodni Evropi pa že več kot 94 tisoč, skupaj torej preko 365 tisoč. Skupno število priključkov fiksne in mobilne telefonije se je povečalo za osem odstotkov na 2.213.152. K taki rasti je največ pripomogel zagon mobilne telefonije na Kosovu, kjer je Ipku uspelo pridobiti skoraj 274 tisoč uporabnikov.

V prvem letošnjem polletju se je nadaljevala tudi živahna investicijska gradnja, saj so v Skupini Telekom Slovenije za gradnjo, posodobitev in razvoj omrežij ter storitev namenili kar 85,6 milijona evrov. Največ je investiral Telekom Slovenije, in sicer 48,2 milijona evrov, predvsem v telekomunikacijska omrežja in opremo, storitve in informacijske sisteme. Sledil mu je Mobitel s 19,5 milijona evrov, ki se je zlasti usmeril v omrežje, informacijsko podporo in storitve. 27,1 milijona evrov je Telekom Slovenije namenil še za prevzeme in dokapitalizacije hčerinskih družb doma in v tujini ter za ostale finančne naložbe.

Velika vlaganja kažejo, da je pozornost namenjena zlasti razvoju storitev in omrežij ter znotraj tega razvoju fiksno-mobilnih konvergenčnih storitev. Usmerjeni so na pričakovanja uporabnikov, povezanimi z dosegljivostjo in dostopnostjo katerihkoli storitev iz kateregakoli omrežja ali terminala ne glede na čas in lokacijo. To nujno povečuje povpraševanje po širokopasovnem in mobilnem dostopu. Prvi korak pri uvajanju konvergenčnih storitev je pomenila ponudba tki. četverčka, s katero je Skupina Telekom Slovenije prva pri nas skupaj ponudila fiksno in mobilno telefonijo, dostop do interneta in IP TV. Tudi v prihodnje bo skupina sledila svetovnim trendom s postopnim prehodom z obstoječega omrežja na IP Multimedia Subsystem koncept. Usklajeno delovanje družb v skupini se kaže tudi pri tehnologijah, namenjenim predvsem mobilnemu internetu, kjer načrtovanje omrežja poteka tako, da se infrastruktura ne podvaja in da se stroški minimizirajo.

Matična družba Telekom Slovenije je v prvem polletju letos ustvarila za dobrih 204 milijonov poslovnih prihodkov, kar je za štiri odstotke več kot v enakem lanskem obdobju. Zaradi zasičenosti trga, konkurenčnih vplivov, zmanjševanja števila priključkov in padanja prometa po priključku so se za 12 odstotkov znižali prihodki iz klasične telefonije. Padanje teh prihodkov uspešno nadomešča rast operaterskih prihodkov in prihodkov od širokopasovnih storitev. Čisti poslovni izid Telekoma Slovenije, d. d., v tem obdobju je znašal 81,9 milijona evrov in je bil za 36 odstotkov večji kot leto prej.

Število priključkov govorne telefonije PSTN in ISDN se je zmanjšalo za deset odstotkov, medtem ko se je število širokopasovnih priključkov v tehnologijah xDSL, EMX, FTTH in WiMax povečalo za 15 odstotkov na 184.636. K temu je treba prišteti še 37-odstotno rast števila širokopasovnih priključkov v veleprodaji, ki jih je 86.247.

Mobitel je v prvi polovici leta 2008, v primerjavi z enakim obdobjem lani, za 7 odstotkov povečal poslovne prihodke, ki znašajo 225,9 milijona evrov. Dobiček iz poslovanja (EBIT) je znašal 46 milijonov evrov, kar je 27 odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2007. EBITDA je znašal 83 milijonov evrov, 17 odstotkov več kot lani, čisti poslovni izid pa je večji za 32 odstotkov in znaša v polletju 32,8 milijona evrov. Konec junija 2008 je imel Mobitel 1,236 milijona uporabnikov, pri čemer se povečuje delež naročnikov ter narašča obseg uporabe mobilnih storitev, še posebej prenosa podatkov. Posledično je večji tudi povprečni prihodek na uporabnika, ki je na letni ravni večji za kar 10,1 odstotka.

Mobitel je v prvi polovici leta vzpostavil omrežje Mobitel 3.5 G, s prenosnimi hitrostmi do 7,2 Mb/s v smeri proti uporabniku oziroma do 1,4 Mb/s v obratni smeri, signal Mobitelovega omrežja 3.5G pa je dostopen že več kot 73 odstotkom prebivalstva Slovenije. Med pomembnejšimi novostmi so uvedba Mobilne televizije, zaokrožene ponudbe mobilnih in stacionarnih storitev na enem mestu, rešitev za varno poslovanje, storitev M:Namiznik in M:Rokovnik, prenosa celotnih pesmi preko mobilnega Planeta, neomejenega podatkovnega prenosa, Plačaj zame ter vrste ugodnosti za uporabnike, kot so cenovno ugodnejši podatkovni prenos v tujini, privlačnejši Večerni in vikend pogovori, Tris in ugodnosti za Mobiuporabnike.

Med drugimi hčerinskimi družbami, ki so sicer vse poslovale v skladu z načrti, gre posebej omeniti kosovski Ipko, ki je s ponudbo mobilne telefonije letos naredil velik korak k najcelovitejši ponudbi telekomunikacijskih storitev na trgu. To se kaže tudi pri poslovanju v prvem polletju, ki ga je Ipko zaključil s skoraj 274 tisoč mobilnimi uporabniki in 52,7 tisoč uporabniki širokopasovnega dostopa ter 15,8 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je kar za 502 odstotka več kot leto prej.
 
< Nazaj   Naprej >

Borza

Telekom Slovenije (TLSG)
Sprememba: %
Enotni tečaj: €
Ponudba: €
Povpraševanje: €
Promet: €

Vsebine spletne strani delno ali v celoti ni dovoljeno kopirati, razmnoževati ali na katerikoli drug način distribuirati brez pisnega dovoljenja izdajatelja. Vsi logotipi in blagovne znamke so last njihovih lastnikov. Vsi komentarji so last njihovih avtorjev, vse ostalo je © 386tele.com. Priporočamo obisk spletne strani www.preberi.si. Elektronska publikacija 386tele.com je zavedena pod mednarodno standardno serijsko številko ISSN 1581-0259.