Telekom Slovenije utrjuje svoj tržni položaj v Republiki srbski
četrtek, 25. september 2008
Telekom Slovenije preko svoje hčerinske družbe Aneks že dosega svoj strateški cilj, da postane največji alternativni ponudnik naprednih in celovitih širokopasovnih storitev elektronskih komunikacij na tem območju s 30-odstotnim tržnim deležem. Velike načrte Telekoma Slovenije na tem območju in tudi sicer v celotni BiH potrjuje tudi septembrski nakup podjetja Netkom, ki je pomemben operater kabelske televizije. Do konca leta načrtujejo z dodatnimi nakupi za katere predvidevajo 2 milijona € svoj položaj v Republiki srbski še okrepiti.

Iz desne: Bojan Dremelj - predsednik uprave Telekoma Slovenije, Nebojša Antonijević - direktor družbe Aneks in župan Banja LukeProdor Telekoma Slovenije v Bosno in Hercegovino se je začel pred slabima dvema letoma, ko je kupil največjega alternativnega internetnega ponudnika Blic.net v Republiki srbski. Glavna dejavnost podjetja je bila ponudba internetnih in drugih storitev, temelječih na internetnem protokolu. Leto kasneje so se v Telekomu Slovenije odločili še za nakup družbe Aneks, največjega alternativnega ponudnika storitev fiksne telefonije ter enega vodilnih na področju razvoja in načrtovanja računalniških mrež ter sistemske integracije. Dejavnosti podjetij sta se dopolnjevali in prekrivali, s čimer so bili zagotovljeni hitri sinergični učinki. Zaradi velikega tržnega potenciala in možnosti uvajanja novih, sodobnih storitev, sta oba prevzema pomenila velik izziv in poslovno priložnost za Telekom Slovenije. Podjetji sta se letos združili v enovito podjetje, ki se mu bo do konca leta tudi formalno pridružil še Netkom.

Novo enovito podjetje je včeraj odprlo tudi nove poslovne prostore v Banja Luki za katere je namenilo 1,5 milijona €. Prostore je svečano odprl tudi župan Banja Luke.

Aneks, kakor se bo imenovalo združeno podjetje, se usmerja predvsem v širokopasovni dostop do interneta, IP telefonijo in druge storitve, temelječe na internetnem protokolu, kabelsko televizijo, fiksno telefonijo CS (Carrier Selection - izbira operaterja) ter rešitve sistemske integracije. Združeno podjetje ima vse potrebne licence, dovoljenja in avtorske pravice za opravljanje svoje dejavnosti. V Telekomu Slovenije pričakujejo, da bo tako postalo odskočna deska za prodor na druga območja BiH, na katerih so tržne priložnosti zelo velike, kar je v skladu z njihovo dolgoročno strategijo širjenja poslovanja na tuje trge. S prevzemom in  pripojitvijo Netkoma je Aneks storil nov velik korak k širitvi lastnega omrežja do končnih uporabnikov in zagotavljanju celovite ponudbe s področja elektronskih komunikacij - telefonije, interneta in multimedijskih storitev, vključno s televizijo. 

Aneks ima skupaj 12.000 uporabnikov  dostopa do interneta, od tega dobra polovica na širokopasovnem dostopu.

Dolgoročna poslovna politika Telekoma Slovenije temelji na večjem obsegu naložb, za katere bo Aneks letos namenil najmanj 8,1 milijona evrov in ki so poleg gradnje dostopovnih brezžičnih in žičnih širokopasovnih omrežij namenjene še za krepitev hrbteničnega omrežja, širitev in nadgradnjo jedrnega omrežja, optičnega omrežja v Banja Luki ter pripadajočo IP opremo. V gradnji je tudi lastna optična povezava od Banja Luke do hrvaške meje z odcepom proti Kozari ter Kotor Varošu Med naložbami je treba omeniti tudi nakup novih prostorov, ki jih danes odpirajo in so nujni za usklajeno delovanje združenega podjetja ter zagotavljanje visokih standardov servisne dejavnosti za uporabnike. Ne nazadnje, s tem zagotavljajo tudi visoke delovne standarde za zaposlene, kar predstavlja poleg naložb v infrastrukturo drugi steber dolgoročne prisotnosti v regiji. Skupina Telekom Slovenije zagotavlja učinkovito izmenjavo izkušenj, znanj in strokovnosti v kombinaciji s korporativnimi znanji in lokalnih pristojnosti na tem območju. Tako ustvarja pogoje za odpiranje novih  kakovostnih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo.

Sicer pa v Aneksu, ki ima 51 zaposlenih, pričakujejo, da bodo letos ustvarili za okrog 12 milijonov evrov poslovnih prihodkov in milijon evrov čistega poslovnega izida. Dobičkonosnost poslovnih sredstev bo po načrtih 9,3-odstotna.

 
< Nazaj   Naprej >

Borza

Telekom Slovenije (TLSG)
Sprememba: %
Enotni tečaj: €
Ponudba: €
Povpraševanje: €
Promet: €

Vsebine spletne strani delno ali v celoti ni dovoljeno kopirati, razmnoževati ali na katerikoli drug način distribuirati brez pisnega dovoljenja izdajatelja. Vsi logotipi in blagovne znamke so last njihovih lastnikov. Vsi komentarji so last njihovih avtorjev, vse ostalo je © 386tele.com. Priporočamo obisk spletne strani www.preberi.si. Elektronska publikacija 386tele.com je zavedena pod mednarodno standardno serijsko številko ISSN 1581-0259.