Za prožnejše predpise o televiziji leta 2009
petek, 19. december 2008
Novi predpisi EU glede TV
Novi predpisi EU npr. omogočajo polzaslonsko oglaševanje ali promocijsko prikazovanje izdelkov ter odpravljajo dvajsetminutno obdobje med oglasnimi bloki.
Leto po začetku veljavnosti nove direktive EU, katere namen je liberalizirati predpise o televiziji ter odpraviti zastarele in birokratske omejitve pri zagotavljanju digitalne TV prek interneta, videa na zahtevo in mobilne TV v Evropi, je napredek držav članic pri prilagajanju nacionalnih predpisov majhen. Samo Romunija že v veliki meri izvaja nove predpise EU o avdiovizualnih medijih, ki so začeli veljati 19. decembra 2007. Med zamudniki je tudi Slovenija, saj o tem nismo imeli še niti javne razprave.

»Novi predpisi EU pomenijo priložnost za oblikovanje enotnega trga za digitalno dobo, zato spodbujam države članice, da jih hitro in prožno prenesejo v nacionalno zakonodajo ter s tem televizijskim producentom, izdajateljem televizijskih programov in gledalcem omogočijo, da lahko čim hitreje izkoristijo njihove prednosti,« je povedala Viviane Reding, komisarka EU za informacijsko družbo in medije.

»Predpise EU o televiziji smo posodobili zaradi hitro spreminjajoče se tehnologije in potrebe po spodbujanju konkurenčnosti evropske avdiovizualne industrije. To pomeni priložnost za države članice, da odpravijo zastarele omejitve, spodbudijo koregulacijo in samoregulacijo, zlasti pri oglaševanju, okrepijo pravico do obveščanja in spodbudijo kakovost ter raznolikost. Vendar me skrbi, da nekatere države članice izrabljajo nove predpise kot izgovor za povečevanje birokratizma. Na ravni EU smo uvedli boljšo zakonsko ureditev, zato pričakujem, da bodo države članice enako storile na nacionalni ravni.«

Na polovici dvoletnega obdobja, ki ga imajo države članice na voljo, da prenesejo nove predpise EU o televizijskih in televizijskim podobnih storitvah, npr. video na zahtevo in mobilni video, v nacionalno zakonodajo, je samo Romunija že prenesla direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah.

Romunija je 25. novembra sprejela novi odlok vlade o spremembi zakona o avdiovizulanih medijih iz leta 2002, da bi izvedla spremembe iz nove direktive EU. Uporabila je vse možnosti liberalizacije, ki jih omogoča Direktiva, vključno s promocijskim prikazovanjem izdelkov. Komisija bo preverila, ali je s temi spremembami direktiva EU iz leta 2007 v celoti prenesena, ko bo iz Romunije prejela uradno obvestilo o spremembah.

Ostalih 26 držav članic EU, države Evropskega gospodarskega prostora (Islandija, Norveška, Lihtenštajn) in države kandidatke (Hrvaška, Makedonija in Turčija) še vedno prenašajo nove predpise v nacionalno zakonodajo. Vendar je v mnogih državah članicah napredek počasen, saj nekatere vlade še niso imele niti javnih razprav o izvajanju predpisov EU v njihovi državi (Danska, Nemčija, Italija, Slovenija, Slovaška in Španija). V nekaterih državah članicah so predlogi novih predpisov pripravljeni za parlamentarne postopke na začetku naslednjega leta (Belgija, Češka, Finska, Irska, Latvija, Nizozemska in Portugalska). Iz Luksemburga so sporočili, da so že prenesli nekatere izmed novih predpisov, in sicer tiste v zvezi z oglaševanjem. V Avstriji bodo to storili januarja. V Franciji je bil prejšnji mesec osnutek zakona predložen narodni skupščini. Glasovanje obeh zborov francoskega parlamenta o sprejetju revidiranega zakona bo na začetku naslednjega leta. Francoski osnutek zakona pooblašča neodvisni regulativni organ (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel) za urejanje promocijskega prikazovanja izdelkov.

Novi predpisi EU olajšujejo proizvajalcem in ponudnikom televizijskih programov dostop do financiranja na podlagi novih oblik avdiovizualnega oglaševanja, npr. polzaslonskega oglaševanja ali promocijskega prikazovanja izdelkov, ki je dovoljeno med vsemi programi, z izjemo novic, dokumentarcev in otroških programov.

Izdajatelji televizijskih programov lahko lažje prekinjajo programe, ker je bil odpravljen predpis, ki zahteva dvajsetminutno obdobje med oglaševalskimi premori. Namen novih predpisov EU je okrepiti evropsko televizijsko in avdiovizualno industrijo z zmanjšanjem števila predpisov in oblikovanjem konkurenčnih pogojev za avdiovizualne medijske storitve »brez meja«.

 
< Nazaj   Naprej >

Borza

Telekom Slovenije (TLSG)
Sprememba: %
Enotni tečaj: €
Ponudba: €
Povpraševanje: €
Promet: €

Vsebine spletne strani delno ali v celoti ni dovoljeno kopirati, razmnoževati ali na katerikoli drug način distribuirati brez pisnega dovoljenja izdajatelja. Vsi logotipi in blagovne znamke so last njihovih lastnikov. Vsi komentarji so last njihovih avtorjev, vse ostalo je © 386tele.com. Priporočamo obisk spletne strani www.preberi.si. Elektronska publikacija 386tele.com je zavedena pod mednarodno standardno serijsko številko ISSN 1581-0259.