Evropska komisija je izdala smernice za mobilno televizijo na mobilnih telefonih Evropejcev
četrtek, 18. december 2008
Evropska komisija je 10. decembra sprejela odločilni ukrep za pospeševanje konkurenčnih storitev mobilne televizije v EU. Objavila je niz smernic za izdajo dovoljenj ponudnikom mobilne televizije, da bi pospešila širitev te storitve v Evropi. Prihodki mobilne televizije po vsem svetu naj bi leta 2013 presegli 7,8 milijarde €. Komercialne storitve, ki so se v nekaterih evropskih državah začele izvajati pred poletjem 2008, kažejo, da se povpraševanje potrošnikov povečuje: samo na Nizozemskem se je v začetku jeseni že 10 000 uporabnikov naročilo na te storitve. Da bodo operaterji lahko začeli tržiti storitve mobilne televizije, so potrebna dovoljenja držav članic. Te smernice skupaj z vključitvijo standarda DVB-H na seznam uradnih standardov EU marca 2008 (IP/08/451) poudarjajo trdno zavezanost Komisije, da bo spodbujala hitro širitev novih storitev za evropske uporabnike.

"Uspešni začetki trženja mobilne televizije v Avstriji, Italiji, na Finskem in Nizozemskem dokazujejo, da so učinkoviti postopki izdaje dovoljenj ključni dejavnik za hiter razvoj mobilne televizije. V Avstriji je mobilno televizijo v prvih tednih njenega delovanja začelo uporabljati 5 000 državljanov. S predvideno rastjo prodaje v božičnem času bi moralo imeti še veliko več Evropejcev priložnost, da med potjo gledajo televizijo," je povedala komisarka EU za telekomunikacije Viviane Reding.

"Zato želimo dati državam članicam navodila, kako naj panogi omogočijo, da čim hitreje in preprosteje uvede te inovativne storitve. Zagovarjamo pristop sodelovanja med vsemi udeleženimi akterji, vključno z izdajatelji televizijskih programov, mobilnimi operaterji in operaterji televizijskih platform, ter nasprotujemo strogim predpisom ali težavnim postopkom izdaje dovoljenj za uvedbo mobilne televizije v Evropi."

Komisija je v tesnem sodelovanju z državami članicami in panogo opredelila glavna načela, ki jih morajo upoštevati zakonodajalci in vlade držav članic pri izdaji dovoljenj operaterjem za zagotavljanje storitev mobilne televizije. Komisija je ta načela danes objavila v novem sporočilu, ki bo državam članicam pomagalo, da bodo čim prej uresničile mobilno televizijo, ki bo pomenila uspeh za operaterje in potrošnike.

Do zdaj je le malo držav članic, kot so Avstrija, Finska, Francija in Nemčija, sprejelo zakonodajo v zvezi z novimi storitvami mobilne televizije. Cilj smernic Komisije je ohraniti zagon za mobilno televizijo na ravni EU, da se oblikuje skladno in spodbudno zakonodajno okolje za uspeh in sprejem te nove storitve (IP/07/1118). V smernicah se poudarja, da je preprost, pregleden in nediskriminatoren postopek za dodelitev dovoljenj bistvenega pomena za uspešen pristop k odpravljanju zaostankov. Pogoj za dodelitev mora biti tudi zagotavljanje kakovosti storitev za uporabnike, vključno s prenosom v stavbah in kakovostjo prenosa. Poleg tega smernice priporočajo, da je treba frekvence, ki so na voljo za mobilno televizijo, odvzeti, če se storitev ni začela opravljati v primernem času.

Zakonodajalcem se tudi svetuje, da dovolijo dostop do postopka za dodelitev dovoljenj vsem predstavnikom panoge in zagotovijo pogoje, ki bodo spodbudili sodelovanje med telekomunikacijskimi operaterji (ki zagotavljajo storitve) in izdajatelji televizijskih programov (ki zagotavljajo vsebino), panoga pa naj zagotovi sodelovanje ponudnikov storitev mobilne televizije na osnovi DVB-H v vsaki državi. Ena možnost za to je izbor tehnologij, ki niso zaščitene s pravicami intelektualne lastnine in ki jih lahko uporabljajo vsi uporabniki brez dodatnih priključkov in ne glede na to, katero napravo uporabljajo za dostop do vsebin mobilne televizije.

Ohlapnejša ureditev in jasna pravila za dodeljevanje pravic bodo sektorju omogočili pravno varnost, ki jo potrebuje za hiter začetek izvajanja storitev mobilne televizije. Komisija bo pozorno spremljala razvoj in ne bo dopustila, da bi kakršne koli pretirane zahteve upočasnile napredek v Evropi. Prav tako bo še naprej spodbujala izmenjavo informacij, izkušenj in najboljše prakse med nacionalnimi organi in drugimi interesnimi skupinami. Poleg tega se bo s preklopom z analogne na digitalno televizijo in reformo telekomunikacijskih pravil (IP/08/1661) poenostavil dostop do novega spektra, ki se lahko uporablja za zagotavljanje storitev mobilne televizije.

 
< Nazaj   Naprej >

Borza

Telekom Slovenije (TLSG)
Sprememba: %
Enotni tečaj: €
Ponudba: €
Povpraševanje: €
Promet: €

Vsebine spletne strani delno ali v celoti ni dovoljeno kopirati, razmnoževati ali na katerikoli drug način distribuirati brez pisnega dovoljenja izdajatelja. Vsi logotipi in blagovne znamke so last njihovih lastnikov. Vsi komentarji so last njihovih avtorjev, vse ostalo je © 386tele.com. Priporočamo obisk spletne strani www.preberi.si. Elektronska publikacija 386tele.com je zavedena pod mednarodno standardno serijsko številko ISSN 1581-0259.