Širokopasovni internet za vse Evropejce: Komisija začenja razpravo o prihodnosti univerzalne storitv
četrtek, 02. oktober 2008
V obdobju 2003–2007 se je širokopasovna uporaba interneta v EU potrojila na 36 % gospodinjstev. Vendar 7 % prebivalstva v EU še vedno nima internetne povezave (30 % na podeželju). V EU obstajajo velike razlike: medtem ko je na Danskem, v Luksemburgu in Belgiji pokritje z internetom 100 %, več kot 60 % prebivalstva v Romuniji (75 % na podeželju) nima širokopasovnega dostopa. Celo v razvitih gospodarstvih, kot je italijansko in nemško, 18 % oz. 12 % podeželskega prebivalstva nima dostopa do interneta. Širokopasovni dostop je čedalje pomembnejši v vsakodnevnem življenju, zato bi morala biti orodja politike, kot so upravljanje radijskega spektra in mobilne satelitske storitve, povezana s široko razpravo o univerzalni storitvi v telekomunikacijah – varnostni mreži, ki zagotavlja minimalno raven storitev, kot sta priključitev na telefonsko omrežje in osnovni internetni dostop, in tako zadovoljuje osnovne potrebe, ki jih ne zadovoljuje trg.

„Internet visokih hitrosti je vozovnica v informacijsko družbo in bistveni pogoj za gospodarsko rast. Zato želi Komisija s svojo politiko vsem Evropejcem do leta 2010 zagotoviti širokopasovni internet,“ je dejala komisarka EU za telekomunikacije Viviane Reding. „V zadnjih štirih letih je bilo doseženega veliko in nova orodja, kot so satelitske širokopasovne komunikacije, so se dobro uveljavila. Dobra novica je tudi, da je po številu novih širokopasovnih priključkov 8 najuspešnejših držav EU daleč prehitelo ZDA. Pogoj za povečanje števila priključkov pa je dostop, ki v nekaterih regijah EU ni na voljo. Združiti moramo moči, da bi vsi državljani kmalu uporabljali internet.“

Komisija je objavila poročilo, ki kaže, da konkurenčni trgi za širokopasovni internet državljanom EU zagotavljajo splošen dostop po cenah, ki si jih lahko privoščijo. Treba pa si je še bolj prizadevati, da bi vsem omogočili širokopasovni internet. Do zdaj je EU spodbujala širokopasovni dostop z naslednjimi tremi orodji:

  • Telekomunikacijskimi predpisi, ki spodbujajo konkurenco in naložbe. V Evropi je bilo januarja 2008 skoraj 100 milijonov širokopasovnih priključkov. Leta 2007 je bilo dnevno 52 000 novih priključkov, kar pomeni, da je njihovo število naraščalo s stopnjo 20 %.  Komisija objavila nadaljnje regulativne smernice za zagotavljanje konkurence in naložb na področju omrežij iz optičnih vlaken.
  • Letos poleti je bil vzpostavljen nov sistem za spodbujanje mobilnih satelitskih storitev, ki omogočajo v EU širokopasovne povezave prek satelita . Evropski parlament in Svet sta poenostavila postopek za odobritev takšnih storitev. Namesto 27 postopkov operaterji mobilnih satelitskih storitev zdaj vložijo zahtevek pri Komisiji.
  • Komisija je novembra 2007 predložila predloge za reformo upravljanja radijskega spektra, da bi se sprostila sredstva za nove brezžične storitve. Evropski parlament je 24. septembra večino predlogov potrdil. Če bo tudi Svet potrdil to novo obliko upravljanja spektra, se bo digitalna dividenda (radijski spekter, ki se bo sprostil po prehodu z analogne na digitalno TV) lahko uporabljala za nove brezžične širokopasovne storitve in ne samo nove TV kanale.

V zadnjem poročilu se Komisija sprašuje, ali so ti ukrepi zadostni ali pa je treba razmisliti o novi obveznosti univerzalne storitve.

V poročilu je tudi navedeno, da se število Evropejcev, ki uporabljajo mobilni telefon, močno povečuje. Odkar je sedanja Komisija začela svoj mandat se je razširjenost mobilne telefonije povečala s 85 % na 112 %. „Te številke dokazujejo veliko zaupanje potrošnikov, da je evropski sektor mobilne telefonije uspešen“ je dejala komisarka EU Viviane Reding. „Kažejo, da za zdaj mobilnim operaterjem ni treba naložiti obveznosti univerzalne storitve, čeprav nas nekateri njihovih lobistov poskušajo prepričati o nasprotnem.“

V skladu z direktivo o univerzalni storitvi iz leta 2002 univerzalna storitev pomeni, da mora biti državljanom omogočeno, da se priključijo na javno telefonsko omrežje na fiksni lokaciji in imajo dostop do javnih telefonskih storitev za prenos glasu in podatkov ter funkcionalen dostop do interneta. Direktiva zahteva tudi dostop do imeniških storitev in imenikov, javnih telefonov in posebnih ukrepov za potrošnike invalide. Komisija vsake 3 leta pregleda področje uporabe direktive o univerzalni storitvi . Zadnje poročilo poziva Parlament, Svet, nacionalne regulativne organe, izvajalce telekomunikacijskih storitev, združenja potrošnikov in državljane, naj sodelujejo v razpravi o zagotavljanju širokopasovnega interneta za vse v EU. Ti prispevki bodo vključeni v sporočilo Komisije v drugi polovici leta 2009 in v morebitne zakonodajne predloge leta 2010.

Evropski parlament je včeraj glasoval za predloge Komisije o okrepitvi drugih pravic uporabnikov iz Direktive: učinkovitost enotne evropske številke za klic v sili 112, zlasti za invalidne osebe, in pravica zamenjati fiksnega ali mobilnega operaterja v enem dnevu in hkrati obdržati telefonsko številko.

 
< Nazaj   Naprej >

Borza

Telekom Slovenije (TLSG)
Sprememba: %
Enotni tečaj: €
Ponudba: €
Povpraševanje: €
Promet: €

Vsebine spletne strani delno ali v celoti ni dovoljeno kopirati, razmnoževati ali na katerikoli drug način distribuirati brez pisnega dovoljenja izdajatelja. Vsi logotipi in blagovne znamke so last njihovih lastnikov. Vsi komentarji so last njihovih avtorjev, vse ostalo je © 386tele.com. Priporočamo obisk spletne strani www.preberi.si. Elektronska publikacija 386tele.com je zavedena pod mednarodno standardno serijsko številko ISSN 1581-0259.